Om

Frognerbygg

Kontakt

Drammensveien 127

NO-0277 Oslo

+47 22 12 87 00

Post@frognerbygg.no

Drift@frognerbygg.no

Frognerbygg er et eiendomsselskap i vekst som eier og forvalter boliger og forretningseiendommer sentralt i Oslo. Selskapet ble etablert og bygget opp av Bik-Bok grunder Kenneth Sandvold på 1990-tallet, og har siden den gang opparbeidet en betydelig eiendomsportefølje som er i stadig utvikling. Porteføljen er i hovedsak sentrert på Frogner, Majorstuen og Grünerløkka, og varierer mellom forretningslokaler, hybler, større leiligheter og parkering.

Det siste året har Frognerbygg ervervet 2 betydelige eiendommer med sentral beliggenhet. Etter disse transaksjonene består selskapets eiendomsportefølje av ca. 250 leiligheter og 22 næringslokaler.

Frognerbygg legger vekt på å levere tjenester av høy kvalitet og bestreber seg på å gi sine leietakere best mulig service til en hver tid. Selskapets hovedkontor ligger i Drammensveien 127 i Oslo.

Joachim Sandvold

Daglig Leder

Tlf: 22 12 87 06

Mobil: 911 98 000

js@frognerbygg.no

Martin Rustøy

Finans & Økonomisjef

Tlf: 22 12 87 05

Mobil: 988 34 920

mr@frognerbygg.no

Herman Tank-Nielsen

Prosjektsjef

Tlf: 22 12 87 04

Mobil: 958 54 473

htn@frognerbygg.no

Joachim Wolf Stensland

Driftssjef

Tlf: 22 12 87 03

Mobil: 917 87 387

jws@frognerbygg.no

Yvonne Litsheim Sandvold

Markedskoordinator

Tlf: 22 12 87 01

yls@frognerbygg.no

Ingrid Crosby

Sentralbord/Sekretær

Tlf: 22 12 87 02

ic@frognerbygg.no

Kart