frognerbygg

HER FINNER DU SVAR
PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har du mistet nøkkel eller låst deg ute?

Nye nøkler kan bestilles på drift@frognerbygg.no

Nøkkelbrikker 550,- inkl. mva.

Vanlig nøkkel 550,- inkl. mva.

Ved akutte behov for låsesmed, kontakt: R. Bergersen, døgnåpen vakttelefon for assistanse: 22 04 07 50 (dette vil medføre en utrykkningskostnad).

79 all

Må jeg som leietaker tegne egen innboforsikring?

I.h.t. leiekontrakten er alle våre leietakere pliktige til å tegne innboforsikring. Dette må du som leietaker selv bestille gjennom eget forsikringsselskap. Du står helt fritt til å velge det forsikringsselskapet du selv ønsker. 

Er strøm og nettleie inkludert i husleien?

Med unntak av noen boenheter, er ikke strøm og nettleie inkludert i leien. Det tegnes eget abonnement for strøm og nettleie for leietaker.

Er fremleie av leiligheten tillatt?

Nei, dette er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra utleier.

Hva er depositum?

Depositum er en type sikkerhetsstillelse for dekking av eventuell skyldig husleie, skader på leieobjektet og utgifter ved fravikelse. Depositumet står i leieperioden på en sperret konto DNB Bank, i leietakers navn og kan kun disponeres etter samtykke fra begge parter.

Hva betyr det at leietakerne er solidarisk ansvarlig for leieavtale?

Alle som har signert leiekontrakten er solidarisk ansvarlig for leiekontraktens forpliktelser. 

Solidaransvar (lat. in solidum), eller solidarisk ansvar, innebærer at én eller flere personer/selskaper er ansvarlig for samme gjeld/forpliktelse, slik at hver av dem er ansvarlig for hele gjelden.

Det vil derfor i praksis bety at dersom du leier en leilighet sammen med andre, er dere sammen forpliktet til å betale hele husleien uavhengig av avtaler dere selv må ha gjort med hverandre innad i leieforholdet. 

wifi top

Hvilken tv & internett leverandør?

Get er leverandør for alle våre leiligheter, hvilket betyr at Gets "Grunnpakke" inngår i husleien. Se mer om dette på www.get.no 

Oppsigelse av leieforholdet.

Leieforholdet kan i leieperiodens 9 første måneder ikke sies opp av noen av partene, men leietaker kan deretter si opp kontrakten med 3 måneders skriftlig varsel. Fraflytting skal skje ved utløpet av den kalendermåned oppsigelsesfristen utløper i.