frognerbygg

HER FINNER DU SVAR
PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har du mistet nøkkel eller låst deg ute?

Nye nøkler kan bestilles på drift@frognerbygg.no

Nøkkelbrikker 550,- inkl. mva.

Vanlig nøkkel 550,- inkl. mva.

Ved akutte behov for låsesmed, kontakt: R. Bergersen, døgnåpen vakttelefon for assistanse: 22 04 07 50 (dette vil medføre en utrykkningskostnad).

79 all

Må jeg som leietaker tegne egen innboforsikring?

I.h.t. leiekontrakten er alle våre leietakere pliktige til å tegne innboforsikring. Dette må du som leietaker selv bestille gjennom eget forsikringsselskap. Du står helt fritt til å velge det forsikringsselskapet du selv ønsker. 

Er strøm og nettleie inkludert i husleien?

Med unntak av noen boenheter, er ikke strøm og nettleie inkludert i leien. Det tegnes eget abonnement for strøm og nettleie for leietaker.

Er fremleie av leiligheten tillatt?

Nei, dette er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra utleier.

Hva er depositum?

Depositum er en type sikkerhetsstillelse for dekking av eventuell skyldig husleie, skader på leieobjektet og utgifter ved fravikelse. Depositumet står i leieperioden på en sperret konto DNB Bank, i leietakers navn og kan kun disponeres etter samtykke fra begge parter.

Hva er garanti? 

Garanti fungerer som et depositum. Sikkerhetsbeløpet som stilles av garantist er på 4 måneders husleie, og garantipremien utgjør 12% av sikkerhetsbeløpet (med forbehold om prisendring fra garantist). 

Garantipremien betales ved kontraktsinngåelse. 

Merk at leietaker ikke vil få tilbakeført garantipremien etter endt leieforhold, og at garantist vil kreve regress av leietaker i saker som utløser utbetaling. For mer info om garanti, kontakt oss pr. epost eller besøk www.soderbergpartners.no

Hva betyr det at leietakerne er solidarisk ansvarlig for leieavtale?

Alle som har signert leiekontrakten er solidarisk ansvarlig for leiekontraktens forpliktelser. 

Solidaransvar (lat. in solidum), eller solidarisk ansvar, innebærer at én eller flere personer/selskaper er ansvarlig for samme gjeld/forpliktelse, slik at hver av dem er ansvarlig for hele gjelden.

Det vil derfor i praksis bety at dersom du leier en leilighet sammen med andre, er dere sammen forpliktet til å betale hele husleien uavhengig av avtaler dere selv må ha gjort med hverandre innad i leieforholdet. 

wifi top

Hvilken tv & internett leverandør?

Telia er leverandør for alle våre leiligheter, hvilket betyr at Telias "Grunnpakke" inngår i husleien. Se mer om dette på www.telia.no 

Hvordan sier jeg opp leieforholdet?

Leieforholdet kan i leieperiodens 9 første måneder ikke sies opp av noen av partene, men leietaker og utleier (også kalt partene) kan deretter si opp kontrakten med 3 måneders skriftlig varsel. Fraflytting skal skje ved utløpet av den kalendermåned oppsigelsesfristen utløper i.

Hvordan betaler jeg husleien?

Når du skal betale husleien er det viktig at du benytter fakturaen for den måneden betalingen gjelder. Vi sender deg en faktura for husleien en måned før forfall, enten på epost eller pr. post. 

Fakturaen inneholder et KID-nummer som du kan bruke for å opprette en E-faktura avtale, dersom du ønsker det. Da vil fakturaen dukke opp direkte i nettbanken din. 

Dersom du ikke lenger ønsker å benytte deg av E-faktura, er det viktig at du gir oss beskjed slik at vi kan oppdatere måten du mottar faktura på i våre systemer. 

Ta kontakt med oss på regnskap@frognerbygg.no dersom du har spørsmål som gjelder faktura. 

Kan jeg betale med avtalegiro eller E-faktura?

Vi tilbyr desverre ikke avtalegiro. 

Dersom du ønsker å opprette E-faktura, kan du enkelt gjøre dette ved å betale din faktura med riktig KID-nummer. Da vil du automatisk få et forslag til opprettelse av E-faktura i din nettbank. 

Jeg har ikke mottatt faktura. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke har mottatt faktura er det viktig at du tar kontakt med oss, slik at vi kan oppdatere til fakturainformasjon. Vi kan sende deg en kopi av manglende faktura og sørge for at du i fremtiden skal motta faktura pr. epost eller som brev. 

Dersom du mottar faktura på epost for første gang er det lurt å sjekke søppelposten. Det kan være at et spamfilter har fanget opp eposten. 

Har du opprettet en E-faktura avtale? Da vil fakturaen ligge klar til deg i nettbanken.