frognerbygg

Fasaderehabilitering i Løvenskioldsgate 12

Vi holder på med fasade rehabilitering i Løvenskiolds gate 12. All gammel murpuss bankes løs og vi legger ny murpuss. Utsmykninger blir utbedret samt balkonger.
Torsgate siden ferdigstilles uke 49/50

Oppstart i Løvenskiolds gate blir uke 14 2018. Estimert ferdigstillelse er uke 25 2018.