frognerbygg

Modernisering av Arendalsgata 12

I Arendalsgata 12 skal det gjennomføres innvendig vedlikehold og modernisering av fellesarealer og eksisterende leiligheter, samtidig som det skal bygges ut nye leiligheter på loftet. Eksisterende vinduer skal skiftes ut og taket åpnes ned til bæring for å ivareta isolering. Det legges nytt tak. Loftsleilighetene får nye inntrukne takterrasser. Fasaden skal vedlikeholdes og få ny farge.

Alt av sanitær og elektrisk utstyr skal skiftes ut da bygget har et originalt innhold fra tidlig 1940-tall.

I forprosjektet er det lagt en stor innsats i å finne produkter av noe høyere kvalitet som ivaretar byggherrens krav til estetikk og robusthet. Det er benyttet interiørarkitekt for å skape et godt helhetlig konsept.
Frognerbygg har som målsetting å skape unike utleieleiligheter med fokus på noe høyere kvaliteter enn den typiske utleiegård.

Gården vil bestå av totalt 38 utleieleiligheter hvor to av loftsleilighetene i tillegg får egen terrasse. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i april 2022.