, /

Seilduksgata 17

Enheter: 10

Etasjer: 6

Oppført: 1881

Areal bolig: 785 kvm

Areal næring: 476 kvm

Areal totalt: 1 260 kvm

Selskap: Seilduksgata 17 AS c/o Frognerbygg AS

Fasiliteter: ,

Seilduksgata 17 – Grünerløkka. 10 leiligheter med sentral beliggenhet i klassisk bygård i et attraktivt område. Størrelsen varierer fra 1 – roms til 4 roms. Det er kort gangavstand til alle slags fasiliteter, kafe, kino, matbutikk, restauranter, sofienbergparken, skoler osv. Enkel adkomst fra Torvald Meyers Gate. Kollektiv transport i umiddelbar nærhet.

Kart

Bilder

Interesseskjema

Meld interesse for Seilduksgata 17.

Skriv en gyldig e-post og mobilnummer slik vi kan komme tilbake til deg.

FAQ

Ofte stilte spørsmål om utleie

 • Må jeg som leietaker tegne innboforsikring?

  I.h.t. leiekontrakten er alle leietakere pliktige til å tegne innboforsikring. Dette må leietaker selv bestille gjennom eget forsikringsselskap.

 • Er strøm og nettleie inkludert i husleien?

  Med unntak av noen boenheter, er ikke strøm og nettleie inkludert i leien. Det tegnes eget abonnement for strøm og nettleie for leietaker.

 • Er fremleie av leiligheten tillatt?

  Nei, detter er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra utleier.

 • Hva er depositum?

  Depositum er en type sikkerhetsstillelse for dekking av eventuell skyldig husleie, skader på leieobjektet og utgifter ved fravikelse. Depositumet står i leieperioden på en sperret konto DNB Bank i leietakers navn og kan kun disponeres etter samtykke fra begge parter.

 • Hva betyr det at leietakerne er solidarisk ansvarlig for leieavtale?

  Alle som har signert leiekontrakten er solidarisk ansvarlig for leiekontraktens forpliktelser.

 • Hvilken tv & internett leverandør?

  Get er leverandør for alle våre leiligheter, se www.get.no Gets grunnpakke er inkludert i leien. I grunnpakken leveres internett og tv. Trådløs ruter er dessverre ikke inkludert i Gets grunnpakke.

 • Oppsigelse av leieforholdet.

  Leieforholdet kan i leieperiodens 9 første måneder ikke sies opp av noen av partene, men leietaker kan deretter si opp kontrakten med 3 måneders skriftlig varsel. Fraflytting skal skje ved utløpet av den kalendermåned oppsigelsesfristen utløper i.