Om

Frognerbygg

Kontakt

Drammensveien 127

NO-0277 Oslo

+47 22 12 87 00

Post@frognerbygg.no

Drift@frognerbygg.no

Frognerbygg er et eiendomsselskap i vekst som eier og forvalter boliger og forretningseiendommer sentralt i Oslo. Selskapet ble etablert og bygget opp av Bik-Bok grunder Kenneth Sandvold på 1990-tallet, og har siden den gang opparbeidet en betydelig eiendomsportefølje som er i stadig utvikling. Porteføljen er i hovedsak sentrert på Frogner, Majorstuen og Grünerløkka, og varierer mellom forretningslokaler, hybler, større leiligheter og parkering.

Det siste året har Frognerbygg ervervet 2 betydelige eiendommer. Etter disse transaksjonene består selskapets eiendomsportefølje av ca. 250 leiligheter og 22 næringslokaler.

Frognerbygg legger vekt på å levere tjenester av høy kvalitet og bestreber seg på å gi sine leietakere best mulig service til en hver tid. Selskapets hovedkontor ligger i Drammensveien 127 i Oslo.

Joachim Sandvold

Daglig Leder

Tlf: 22 12 87 00

js@frognerbygg.no

Martin Rustøy

Finans & Økonomisjef

Tlf: 22 12 87 00

Mobil: 988 34 920

mr@frognerbygg.no

Herman Tank-Nielsen

Prosjektsjef

Tlf: 22 12 87 00

Mobil: 958 54 473

htn@frognerbygg.no

Joachim Wolf Stensland

Driftssjef

Tlf: 22 12 87 00

Mobil: 917 87 387

jws@frognerbygg.no

Yvonne Litsheim Sandvold

Markedskoordinator

Tlf: 22 12 87 00

yls@frognerbygg.no

Ida S Maugsten

Administrasjon/Regnskap

Tlf: 22 12 87 00

Mobil: 412 75 492

im@frognerbygg.no

FAQ

Ofte stilte spørsmål

 • Må jeg som leietaker tegne innboforsikring?

  I.h.t. leiekontrakten er alle leietakere pliktige til å tegne innboforsikring. Dette må leietaker selv bestille gjennom eget forsikringsselskap.

 • Er strøm og nettleie inkludert i husleien?

  Med unntak av noen boenheter, er ikke strøm og nettleie inkludert i leien. Det tegnes eget abonnement for strøm og nettleie for leietaker.

 • Er fremleie av leiligheten tillatt?

  Nei, detter er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra utleier.

 • Hva er depositum?

  Depositum er en type sikkerhetsstillelse for dekking av eventuell skyldig husleie, skader på leieobjektet og utgifter ved fravikelse. Depositumet står i leieperioden på en sperret konto DNB Bank i leietakers navn og kan kun disponeres etter samtykke fra begge parter.

 • Hva betyr det at leietakerne er solidarisk ansvarlig for leieavtale?

  Alle som har signert leiekontrakten er solidarisk ansvarlig for leiekontraktens forpliktelser.

 • Hvilken tv & internett leverandør?

  Get er leverandør for alle våre leiligheter, se www.get.no Gets grunnpakke er inkludert i leien. I grunnpakken leveres internett og tv. Trådløs ruter er dessverre ikke inkludert i Gets grunnpakke.

 • Oppsigelse av leieforholdet.

  Leieforholdet kan i leieperiodens 9 første måneder ikke sies opp av noen av partene, men leietaker kan deretter si opp kontrakten med 3 måneders skriftlig varsel. Fraflytting skal skje ved utløpet av den kalendermåned oppsigelsesfristen utløper i.

 • Vakttelefoner ved akutte hendelser:

  Vi samarbeider med forskjellige låsesmeder, rørleggere og elektrikere. Om det skulle oppstå akutte problemer som gjør at leietaker trenger akutt hjelp, så anbefaler vi følgende bedrifter med egen vakttelefon. Vi presiserer at bestillinger som går under leietakers vedlikeholdsplikter er for egen regning. Har f.eks. leietaker mistet nøkkel, så er dette leietakers ansvar.

  Låsesmed: Lås og nøkkel AS vakttelefon 22 60 60 60
  Rørlegger: Jonas Rør AS vakttelefon 9075 55 45
  Elektriker: Elektrokontakten AS vakttelefon 22 64 15 57

 • Jeg har mistet nøkkel. Hvordan får jeg ny?

  Nøkkelbestilliner kan gjøres ved å sende oss en epost på drift@frognerbygg.no eller sende beboermelding fra vår hjemmeside. Bestilling må inneholde leietakers kontaktinformasjon, leil.nr. og adresse. Kostnadene viderefaktureres leietaker.

Kart