frognerbygg

Nytt industribygg ervervet i Råde

2.700m2 industribygg beliggende i Råde. Eiendommen ble ervervet i april 2017 og er fullt utleid. Industribygget ble oppført i 2007 og påbygget i 2015.