frognerbygg

Energimerking og energivurdering av Frognerbyggs eiendommer

Frognerbygg har engasjert Termoenergi med å gjennomføre Energimerking av boligbygg og energivurdering av tekniske anlegg på alle våre eiendommer. Frognerbygg viser med dette at vi tar ansvar ved å følge EUs og Norges krav til energidokumentasjon for bygninger, samtidig som vi avdekker potensielle forbedringsområder for å spare energi og miljø.