frognerbygg

Loftsutbygging i Christian Michelsens gate 9

Frognerbygg og Håndverkeriet AS pusser opp råloftet i Christian Michelsens gate 9, og omgjør arealet til bolig. Fire av dagens leiligheter får en ekstra etasje, samt at det blir bygget en ny, stor leilighet på toppen.

De gamle vinduene i gården skiftes ut, og det etableres ventilering til samtlige bad.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av april 2023.