frognerbygg

Nye vaskerutiner i våre gårder

Vi tar den svært vanskelige situasjonen som COVID-19 medfører på det største alvor. Som ett av flere tiltak, øker vi nå vaskerutinene på våre eiendommer. Det innebærer en økt frekvens på de generelle vaskerutinene i våre fellesarealer, men at vi nå også desinfiserer alle kritiske overflater som berøringsknapper, dørhåndtak og rekkverk.

Frognerbygg følger situasjonen tett i tiden som kommer og vil fortsette å følge regjeringen og myndighetenes krav og anbefalinger for å begrense smitteomfanget.   

Vi i Frognerbygg ønsker å være her for våre leietakere i denne vanskelige og noe uoversiktlige situasjonen, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.