Nytt industribygg er ervervet i Råde. Sarpsborgveien 23

Sarpsborgveien 23

2.700m2 industribygg beliggende i Råde. Eiendommen ble ervervet i april 2017 og er fullt utleid.

Industribygget ble oppført i 2007 og påbygget i 2015.