frognerbygg

To nye bygårder ervervet på Bislett

Thereses gate 28C og Thereses gate 30 ble ervervet i juli 2021. Byggene består av til sammen 41 leiligheter og 8 hybler, samt 3 næringslokaler. Næring utgjør ca. 1670 kvm. og bolig ca. 2500 kvm. Byggene stod ferdig i hhv. 2013 og 2018, og de holder svært god standard. I tillegg har vi ervervet Bislet Garasjehus som er et underjordisk parkeringshus lokalisert i bakgården til Thereses gate 30.

Begge byggene er fullt utleid. Næringslokalene er utleid til Wu Restaurant, Plantasjen og Kiwi.

For mer informasjon om leiligheter og næringslokaler, ta kontakt med oss pr epost eller telefon. For mer informasjon om parkeringshuset og forespørsel om parkering, besøk www.bisletgarasjehus.no