frognerbygg
Frognerbygg

UTLEIE AV
PARKERINGSPLASSER
SENTRALT I OSLO

Frognerbygg eier 27 parkeringplasser fordelt på to ulike eiendommer sentralt i Oslo. Disse leies ut både til våre leietagere av leiligheter på den samme eiendommen eller andre interesserte.


 

Ledige parkeringsplasser


 
Våre eiendommer for parkering

SPØRSMÅL KNYTTET TIL LEIE AV PARKERINGSPLASS?

Kontakt oss
Kontakt