frognerbygg


 

PERSONVERNERKLÆRING

Ditt personvern er viktig for Frognerbygg AS og Sandvoldguppen AS. Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet:

·       hvilke personopplysninger vi samler inn,

·       hvordan vi gjør det og

·       hva vi bruker dem til.    

 

1 Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person som for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

 

2 Hvem er behandlingsansvarlig?

Frognerbygg AS er ett datterselskap av Sandvoldgruppen AS. Sandvoldgruppen AS,  Drammensveien 127, 0277 Oslo, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor.

Et selskap som behandler data på vegne av Sandvoldgruppen er en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.  

 

3 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

·       Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger.

·       Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn.

·       Søknadsrelaterte opplysninger, slik som kredittvurderinger, sivil- og arbeidssituasjon.

·       Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som personopplysninger knyttet til selve leieforholdet, betalingsopplysninger, og henvendelser til kundeservice.

·       Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)

·       Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.


 

4 Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

·       Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du henvender deg direkte til vår forvaltningsavdeling eller når du registrer personopplysninger i søknadskjemaer til leie av våre eiendommer. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne behandle søknader, inngå leieavtaler og for å kunne følge opp dine henvendelser.

·       Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du leier eiendom hos oss eller når du benytter deg av våre tjenester, f.eks. våre nettsider. Disse opplysningene er nødvendig for å forvalte avtaler som vi inngår med leietakere og for å kunne forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.

·       Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg.

Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger til oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til fakturering e.l.

 

5 Hva bruker vi personopplysninger til?

Frognerbygg og Sandvoldgruppen bruker personopplysninger til følgende formål:

·       Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse vurdering av søknader, oppstart av leieforhold, samt fortløpende i forbindelse med eventuell gjennomføring av leieavtalen som vi inngår med deg.

·       Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester.

·       Salg og markedsføring: Vi kan benytte anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse aktivitetene inkluderer markedsføring av produkter og tjenester, herunder til å lage målgrupper, tilpasse markedsføringen til dine behov og til å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon du har bedt om.

·       Stillingsutlysning og ansettelse: Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss enten uoppfordret eller ved en utlysning.

·       Informasjonssikkerhet og misbruk av tjenester: Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageri og misbruk. 

·       Overholdelse lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

·       Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

 

6 Hvorfor har vi lov til å behandle personopplysninger?

Etter personvernlovgivningen plikter Sandvoldgruppen AS og Frognerbygg AS å basere behandlingen på et lovlig behandlingsgrunnlag. Vår behandling av personopplysninger skjer med grunnlag i ett eller flere av de følgende grunnlagene:

·       Behandlingen er nødvendig for å vurdere leiesøknader, samt oppfyllelse av eventuelle leieavtaler som vi inngår deg, herunder nødvendig for å kunne administrere eiendomsporteføljen vår, og således for å kunne tilby deg de tjenester som fremgår av leieavtalen. 

·       Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som følges opp av oss, betinget av at dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran og krever vern av dine personopplysninger, som for eksempel å informere om ledige leieobjekter.  

·       Du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til ett eller flere spesifikke formål.

·       Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse. F.eks. krever bokføringsloven at vi lagrer avtalerelaterte opplysninger.

 

7 Hvordan sikrer vi personopplysninger?

8 Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tilpassede tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet, samt rutiner for å verifisere innsyns- og andre rettighetsforespørsler.


 

9 Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler personopplysningene med andre selskaper i Sandvoldgruppen AS, samt samarbeidende selskaper som Sandvoldgruppen AS forvalter, til bruk for de samme formål som opplysningene ble innsamlet for. Vi deler også opplysningene med våre underleverandører for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten. Vi inngår i slike tilfeller såkalte databehandleravtaler som regulerer adgangen til og bruken av opplysningene. Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.


 

10 Hvordan overfører vi personopplysninger til andre land?

Vi overfører ikke personopplysningene dine til land og/eller organisasjoner utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig vern. Dersom vi gjør det, passer vi på at det gis nødvendige garantier for å sikre de registrertes rettigheter, f.eks. ved at vi partene inngår avtale basert på EUs standardavtalevilkår eller mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield.


 

11 Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.

 

12 Hvilke rettigheter har du?

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor. Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.

Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format. 

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser, evner eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen. 

Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.


 

13 Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies)?

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier på våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg. Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser mv. her. [K1] 

 

14 Hvordan sier vi i fra om endringer i denne personvernerklæringen?

Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom personvernerklæringen er gjenstand for oppdatering, vil den oppdaterte personvernerklæringen bli gjort tilgjengelig på vår nettside. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden vår.

 

15 Særlig om barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 18 år. Dersom slike opplysninger likevel har kommet oss i hende, sletter vi disse opplysningene så snart forholdet blir avdekket eller vi anonymiseres. Vi oppfordrer derfor foresatte eller andre med kunnskap om slike forhold til å ta kontakt med oss umiddelbart som angitt nedenfor.

 

16 Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv, eller har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakt oss ved å eks. sende e-post til post@frognerbygg.no.

Informasjonskapsler (Cookies) og personvern

Sandvoldgruppen AS, ved daglig leder er behandlingsansvarlig for innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av www.frognerbygg.no.

Formålet med innsamlingen av personopplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av www.frognerbygg.no for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, dvs. såkalte "cookies". Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller andre lignende enheter. Informasjonskapslene inneholder data som blir samlet inn for statistikk om bruk av www.frognerbygg.no.

Når du bruker vår nettside blir det det samlet inn følgende opplysninger om deg:

·       Nettleser type og operativsystem

·       Din lokasjon

·       Tidspunkt for besøk

·       Hvilke sider på frognerbygg.no som er besøkt og varigheten på de ulike besøkene

·       Eventuelt hvilken lenke som henviste deg til frognerbygg.no

·       Hva det ble klikket på i løpet av besøket ditt på nettsiden og eventuelle filer du lastet ned

 

Vi anvender ulike typer lokal lagring gjennom bruk av cookies, som enten slettes fortløpende (sesjons-cookies) eller som lagres permanent i din nettleser inntil et nærmere fastsatt tidspunkt (permanente cookies). Dersom dine innstillinger i din nettleser er satt til å akseptere cookies, samtykker du til at Frognerbygg bruker cookies når du besøker våre nettsider. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontrollere bruk av cookies i din nettleser nedenfor.

 

Frognerbygg.no bruker følgende cookies

Sandvoldgruppen benytter kun cookies knyttet til sporing og annonsering på frognerbygg.no. Disse fremgår i tabellen nedenfor. Vi kan benytte oss av andre cookies som tilbyr samme eller andre funksjonaliteter i fremtiden. I så fall vil vi informere om dette her.

 

Cookie: _ga

Beskrivelse: Brukes til å identifisere brukere

Lagringstid: 2 år


Cookie: _gid

Beskrivelse: Brukes til å identifisere brukere

Lagringstid: 24 timer

 

Hvordan kan du administrere informasjonskapsler i nettleseren din?

Standardinnstillingen er at de fleste nettlesere aksepteres cookies automatisk. Du kan selv endre og tilpasse innstillingene slik at du kun tillater de cookiene som du selv ønsker at skal være lagret i nettleseren din.

 

I innstillingene til nettleseren din vil du vanligvis også kunne velge hvilke nettsider du tillater cookies fra. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny cookie blir lagret i nettleseren din.

 

Slik går du frem for å slette cookies i de ulike nettlesere

De følgende lenkene vil gi deg informasjon om hvordan du kan endre innstillingene i din nettleser for å ha kontroll på hvilke cookies den lagrer.

Cookie innstillinger i Internet Explorer

Cookie innstillinger in Firefox

Cookie innstillinger i Google Chrome

Cookie innstillinger i Safari web og iOS.