frognerbygg
Logo

MED ET MÅL OM Å BLI EN LEDENDE UTLEIEAKTØR
I NORGE


 

Frognerbygg er et eiendomsselskap i vekst som eier og forvalter næringseiendommer og boliger. Selskapet ble etablert og bygget opp av Bik-Bok grunder Kenneth Sandvold på 1990-tallet, og har siden den gang opparbeidet en betydelig eiendomsportefølje.

Eiendomsmassen består av næringseiendommer og leiligheter, hvor hovedvekten av eiendommene er beliggende i Oslo på sentrale områder som Grünerløkka, Majorstuen og Frogner.

Frognerbygg legger vekt på å levere tjenester av høy kvalitet og bestreber seg på å gi sine leietakere best mulig service til enhver tid.


 

440 LEILIGHETER OG
40 NÆRINGSLOKALER

Frognerbygg er miljøfyrtårnsertifisert. Det betyr at vi jobber systematisk med miljø og har et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet.


Vi har vært en sertifisert miljøfyrtårnbedrift siden desember 2021 og vi oppfyller alle krav innenfor: Helse, miljø og sikkerhet, transport, innkjøp og materialbruk, avfallshåndtering og energi.

Miljøsertifisering er en naturlig følge av vårt verdigrunnlag og ambisjon om videre grønn vekst. Med dette viser Frognerbygg at vi tar miljøet på alvor, og har et felles ønske om å påvirke våre samarbeidspartnere og kunder til en mer positiv holdning overfor miljøet.

Vår klima og miljørapport kan fås ved henvendelse til Miljøfyrtårnansvarlig.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Du kan lese mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no


 

Selskapsnyheter

Det er ingen nyheter å vise for øyeblikket.

SNAKK MED OSS