frognerbygg

FINN EN ANSATT

Joachim Sandvold

Daglig Leder

Martin Rustøy

Finans- & Økonomisjef

Ida Sofie Maugsten

Økonomi- og Regnskap

Joachim Wolf Stensland

Driftsjef

Herman Tank-Nielsen

Prosjektsjef

Jørgen Viuls

Eiendomsforvalter

Elisabeth T. Moen

Forvaltnings- og Administrasjonskoordinator

Yvonne Litsheim Sandvold

Arbeidende Styremedlem