frognerbygg

1000 blikk av Mats Skjævesland Vium

Vi låner ut lokaler til en ung kunster som har laget en video-installasjonen i våre lokaler i Seilduksgata 17.

Verdt å ta en titt.

youtube_video_preview