frognerbygg

Miljøsertifisering av Frognerbygg

Frognerbygg er nå miljøsertifisert og blitt et miljøfyrtårn!

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at Frognerbygg arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet.

Miljøsertifisering innebærer at vi som virksomhet følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet. Virksomheten viser med dette å et velfungerende og godt dokumentert miljøstyringssystem, og jobber systematisk for å se etter løsninger som er til miljøets beste.